A duhet përdorur kondom?

Pyetje:
I nderuar doktor, unë jam një 17 vjecar dhe ende nuk kam kryer asnjë marrëdhënise seksuale. Cfarë masash duhet të marrë gjatë seksit, a duhet përdorur kondom?

Përgjigje:
Prit edhe pak kohë. Në moshën tënde është herët për të filluar marrëdhënie seksuale vaginale. Ka plot gjëra të tjera që djemtë e moshës tënde mund të bëjnë me dashnorët. Puthjet, peërkëdheljet, masturbimi reciprok, fërkimet seksuale mbi tesha e shumë të tjera janë gjithashtu marrëdhënie seksuale, që cojnë deri në kënaqësi seksuale të plotë(orgasmë).

Lidhur me përdorimin e kondomit unë insistoj që të rinjtë duhet të bëjnë seks me kondom. Kjo ul rrezikun për infeksione seksualisht të transmetueshme dhe për shtatzëni të padëshiruara.

Pac fat.
Doktori