Category Archives: HIV/AIDS Dhe Të Rinjtë

Të Jetosh me HIV dhe AIDS

Për dikë që është diagnostikuar së fundmi si HIV pozitiv, padyshim, që kjo është një kohë me shumë emocione. Shokët dhe pjesëtarët e familjes së tij? ndjehen të

Adoleshentët me AIDS

Shumica e të rinjve që infektohen me HIV gjatë adoleshencës, sëmuren me AIDS-it pas mesit të viteve të njëzeta.? Numri i adoleshentëve të sëmurë me HIV/AIDS, vjen çdo

Fëmijët e rrugës

Aktiviteti i hershëm seksual është i zakonshëm për fëmijët e rrugës, për adoleshentët që kanë lënë shtëpitë, ose që janë abandonuar nga familjet e tyre. Shumë adoleshentë kudo

Adoleshentët Homoseksualë (Gay)

Adoleshentët homoseksualë (gay ) përballen me të njëjtat sfida zhvillimi si edhe shokët e tyre të drejtë (heteroseksualë): a-Ata mbrojnë pavarësinë e tyre, b-Zbulojnë dhe e pranojnë identitetin

Aktiviteti seksual i adoleshentëve të rinj

Sot flitet shumë për adoleshentët e rinj 13-14 vjeçarë, që janë seksualisht aktivë. Kjo dukuri është më e shprehur midis adoleshentëve të qyteteve. Sapo përfundojnë shkollën 8 vjeçare,

Sëmundjet Infektive Seksuale(SIS)

Një shenjë e qartë që tregon se miliona të rinj bëjnë seks të pa mbrojtur, është rritja alarmante e Sëmundjeve Infektive Seksuale midis adoleshentëve. Ky fenomen duket edhe

Ka shumë adoleshentë të infektuar me HIV

Statistikat tregojnë se adoleshentët e sëmurë me AIDS zënë vetëm rreth 1 përqind të të gjitha rasteve me këtë sëmundje. Kjo nuk duhet të çudisë? njeri. Duhen rreth

Sjelljet e rrezikshme

Të rinjtë mendojnë se janë të mbrojtur, në një farë mase, nga rreziqet dhe nga sjelljet e tyre ekstreme.Pamvarësisht paralajmërimeve nga prindërit dhe edukatorët, adoleshentët dhe të rinjtë,

Romanca moderne, Rreziqe moderne

Gjithkush flet për AIDS dhe për mënyrën se si gjithë këta adoleshentë infektohen prej saj. Unë mendoj se kjo diku ndodh, por jo në qytetin tim. Unë e

Një mënyrë tjetër që vrasin drogat

Crack është forma më e lartë e adiksionit nga kokaina. Kjo praktikë, ku droga digjet dhe thithet tymi? i saj, konsiderohet një nga shkaqet madhore të infektimit me