Masturbimi është seks me atë që do më shumë

Pyetje:
Sa ndikon masturbimi në jetën mendore (psikike) dhe si mund të ndalohet ai?
Cilat jane mënyrat dhe a ka mundësi të praktokohen në jetën e përditëshmë. Ju lutem më ktheni përgjigje.

Përgjigje:
Nuk më thua sa vjeç je dhe sa kohë ke që masturbon. E shoh që je frikësuar nga masturbimi. Por, nuk e kuptoj pse? Masturbimi është vetë kënaqësi seksuale shumë e mirë. Shpesh më e mirë se vetë seksi. Masturbimi është seks me atë që do më shumë! A do ti njeri tjetër më shumë se vetia jote?
Po qe se masturbimi kryhet duke zbatuar të gjitha rregullat e higjenës, po qe se nuk teprohet, ai nuk ka asnjë efekt negativ as në trup e as në psikikë. Madje, në të kundert ai çliron seksualisht djemtë dhe vajzat. Thuhet se 97% e djemve dhe burrave në botë masturbojnë, 3% që mbeten -gënjejnë. Ndërsa nga grate dhe vajzat masturbojne rreth 2/3 e tyre.? Masturbojnë të gjithë, djem burra, vajza dhe gra. Masturbojnë të drejtët, ashtu dhe homoseksualët. Masturbojnë te martuarit dhe të martuarat, ashtu dhe të pamartuarit.
Duke masturbuar do të përgatitesh më mirë për jetën seksuale me partner. Do ta njohësh më mirë seksualitetin tënd. Kjo është me shumë rëndësi.
Edhe njëherë mos u tremb nga masturbimi, por mos e tepro. Dy deri tre herë në javë janë të mjaftueshme. Lëri vetes kohë për mësimet, per aktivitete kulturore dhe sportive. Lëri vetes kohë për shokët.
Shumë kohë më parë njerëzit, feja dhe doktorët mallkonin masturbimin. E quanin si burimi i gjithë të këqijave dhe sëemundjeve të djemve dhe vajzave. Ndaj dhe kishin sajuar lloj lloj metodash torturuese që t’i detyronin njerëzit të mos masturbonin. Kjo nuk është e vërtetë dhe nuk duhet ta besojë askush.
Të uroj fat dhe shëndet.
Doktori