Mos Paragjykoni askënd.

Nuk ka rëndësi nga cila shtrese shoqërore vijnë njerëzit, ata të gjithë, gjatë gjithë jetës, kanë marrë të njëjtat mesazhe konfliktuale për seksin. Disa mesazhe janë pozitive dhe mbështetëse për seksualitetitn, ndërsa shumë të tjera janë negative.

Seksi është shprehje njerëzore e afirmuar gjatë jetës. Ai duhet provuar nga gjithkush pa turp, pa ndjenjën e fajit dhe pa ndërhyrjen e të tjerëve.

Ky libër ka për qëllim të mbështetë atë çka besojnë dhe sfidat me të cilat ndeshen të rinjtë. Por, duhet kuptuar se qëllimi i librit nuk është që t’i largojë të rinjtë nga seksi dhe të paragjykojë çdo gjë që të rinjtë bëjnë seksualisht. Objektivi është të sugjerojë seksin e sigurtë me qartësi sa më të madhe, brenda kontekstit të asaj që të rinjtë bëjnë seksualisht.

Të rinjtë nuk duhet të shqetësohen e as të turpërohen për praktikat seksuale që provojnë.? Ata, në të njëjtën kohë, nuk duhet të jenë kundërshtues ndaj praktikave të ndryshme seksuale që praktikojnë shokët e tyre. Që të prevenohet AIDS duhet të përmirësojmë kuptimin për gjithë morinë e sjelljeve seksuale. Të zhvillohen strategji të përshtatshme, për të pakësuar rrezikun e infektimit, duke kryer aktivitete seksuale të shëndetshme, jo duke hequr dorë prej tyre.