Seksi anal dhe seksi vaginal

Pyetje:
Unë dëshiroj të bëj seks anal por sa filloj ta bëj këtë gjë i dashuri im më zhvesh dhe fillon edhe seksi vaginal.

Përgjigje:
Nuk e kuptova cila është pyetja jote. Nuk kuptova pse ti do seks anal dhe nuk do seks vaginal? Çdo lloj seksi që bëni duhet të jetë konsensual, pra të dy të keni rënë dakord se çfarë do të bëni.
Çdo lloj seksi që bëhet pa dëshirën e njërit prej partnerëve ose e imponuar nga tjetri, është i gabuar, është dhunim.
Shumica e njerëzve kalojnë nga një formë marrëdhënie seksuale në një tjetër gjatë lojës seksuale. Këtu nuk ka asgjë të keqe, kur ka mirëkuptim.
Arsyeja pse të përgjigjem është se shikoj që ju bëni një gabim të madh. Ti nuk thua në se bëni seks me prezervativ, ose jo? Seksi anal dhe ai vaginal duhet të bëhen me prezervativ dhe kur kalohet nga seksi anal në seks vaginal duhet të ndroni prezervativin e të vendosni një të ri. Hapësira anale është për jashtëqitje dhe atje ka shumë mikrobe që penisi i merr me vete dhe i çon në vaginën që është e pastër dhe shkakton infeksione. Asnjëherë nuk duhet të bëni seks anal pa prezervativ dhe asnjëherë nuk duhet të kaloni në seks vaginal pa ndruar prezervativin.
Këtë duhet ta bëni për veten tuaj, për t’u mbrojtur prej infeksionit. Lidhur me preferencat seksuale, ajo është çështje për të cilën duhet të bini dakord të dy.
Paçi fat.
Doktori.