Seksi nuk është përgjigja

Seksi nuk është pergjigja. Seksi është pyetja. “PO!” është pergjigja.