Jeta dhe seksi

Jeta është një sëmundje seksualisht e transmetueshme. R.D.Laing